In het najaar van 2016 mocht ik de repetities en voorbereidingen van een productie van het Brussels Volkstejoêter volgen. 
Er verscheen een limited edition fotoboekje en een reeks portretten (backstage gemaakt tijdens de pauze bij de generale repetitie!)   werden gedurende de premièreweken tentoongesteld in de Foyer van Zinnema  in Anderlecht
Back to Top